TOP
和春エリア―各区域ブロックの販売(入札)価額
発売日:2017-01-03 |  ビュー:2277

字型縮小 字型放大
シリアル番号 区画番号 面積 査定単価
総額
(元)
C=A*B
(一)申請時納付 (二)審査許可後納付 (三)完成使用後納付
(m2
A
(坪)
(元/m2)
B
(元/坪)
3%保証金(元)
D=C*3%
第一期
土地料金(元)
E=(C*15%)-D
完成使用保證金(元)
F=C*10%
第二期
土地料金(元)
G=(C*85%)
開発管理基金(元)
H=(C*1%)
1 C4-5 13,390 4,050 26,354 87,121 352,880,060    10,586,402  42,345,607         35,288,006  299,948,051 3,528,801
2 C4-6 13,390 4,050 26,088 86,241 349,318,320    10,479,550  41,918,198         34,931,832  296,920,572 3,493,183
3 C4-8 4,230 1,280 26,354 87,121 111,477,420     3,344,323  13,377,290         11,147,742  94,755,807 1,114,774
4 C4-9 4,550 1,376 26,354 87,121 119,910,700     3,597,321  14,389,284         11,991,070  101,924,095 1,199,107
5 C5-1 3,570 1,080 26,088 86,241 93,134,160     2,794,025  11,176,099          9,313,416  79,164,036 931,342
6 C5-2 3,790 1,146 26,620 88,000 100,889,800     3,026,694  12,106,776         10,088,980  85,756,330 1,008,898
7 C5-3 6,670 2,018 26,354 87,121 175,781,180     5,273,435  21,093,742         17,578,118  149,414,003 1,757,812
8 C5-4 9,820 2,971 26,354 87,121 258,796,280     7,763,888  31,055,554         25,879,628  219,976,838 2,587,963
9 C5-5 10,380 3,140 26,620 88,000 276,315,600     8,289,468  33,157,872         27,631,560  234,868,260 2,763,156
10 C5-6 19,980 6,044 26,886 88,879 537,182,280    16,115,468  64,461,874         53,718,228  456,604,938 5,371,823
11 C6-1 5,630 1,703 26,620 88,000 149,870,600     4,496,118  17,984,472         14,987,060  127,390,010 1,498,706
12 C6-2 5,450 1,649 26,354 87,121 143,629,300     4,308,879  17,235,516         14,362,930  122,084,905 1,436,293
13 C6-3 4,530 1,370 26,354 87,121 119,383,620     3,581,509  14,326,034         11,938,362  101,476,077 1,193,836
14 C6-4 4,510 1,364 26,620 88,000 120,056,200     3,601,686  14,406,744         12,005,620  102,047,770 1,200,562
15 C6-6 9,060 2,741 26,088 86,241 236,357,280     7,090,718  28,362,874         23,635,728  200,903,688 2,363,573
16 C6-7 8,620 2,608 26,088 86,241 224,878,560     6,746,357  26,985,427         22,487,856  191,146,776 2,248,786
17 C6-8 9,060 2,741 26,088 86,241 236,357,280     7,090,718  28,362,874         23,635,728  200,903,688 2,363,573
18 C6-11 1,820 551 26,088 86,241 47,480,160     1,424,405  5,697,619          4,748,016  40,358,136 474,802
19 C6-12 1,820 551 26,088 86,241 47,480,160     1,424,405  5,697,619          4,748,016  40,358,136 474,802
20 C6-13 1,820 551 26,088 86,241 47,480,160     1,424,405  5,697,619          4,748,016  40,358,136 474,802
21 C6-14 1,820 551 26,088 86,241 47,480,160     1,424,405  5,697,619          4,748,016  40,358,136 474,802
22 C7-1 1,740 526 26,354 87,121 45,855,960     1,375,679  5,502,715          4,585,596  38,977,566 458,560
23 C7-2 1,820 551 26,088 86,241 47,480,160     1,424,405  5,697,619          4,748,016  40,358,136 474,802
24 C7-3 1,820 551 26,088 86,241 47,480,160     1,424,405  5,697,619          4,748,016  40,358,136 474,802
25 C7-4 1,820 551 26,088 86,241 47,480,160     1,424,405  5,697,619          4,748,016  40,358,136 474,802
26 C7-5 1,820 551 26,088 86,241 47,480,160     1,424,405  5,697,619          4,748,016  40,358,136 474,802
27 C7-6 1,820 551 26,088 86,241 47,480,160     1,424,405  5,697,619          4,748,016  40,358,136 474,802
28 C7-7 1,800 545 26,354 87,121 47,437,200     1,423,116  5,692,464          4,743,720  40,321,620 474,372
29 C7-8 9,510 2,877 26,088 86,241 248,096,880     7,442,906  29,771,626         24,809,688  210,882,348 2,480,969
30 C7-9 9,510 2,877 26,088 86,241 248,096,880     7,442,906  29,771,626         24,809,688  210,882,348 2,480,969
31 C7-10 9,510 2,877 26,088 86,241 248,096,880     7,442,906  29,771,626         24,809,688  210,882,348 2,480,969
32 C7-11 9,510 2,877 26,088 86,241 248,096,880     7,442,906  29,771,626         24,809,688  210,882,348 2,480,969
33 C7-14 5,290 1,600 26,354 87,121 139,412,660     4,182,380  16,729,519         13,941,266  118,500,761 1,394,127
34 C7-15 5,240 1,585 26,620 88,000 139,488,800     4,184,664  16,738,656         13,948,880  118,565,480 1,394,888
35 C8-1 15,340 4,640 25,821 85,359 396,094,140    11,882,824  47,531,297         39,609,414  336,680,019 3,960,941
36 C8-2 7,460 2,257 25,555 84,479 190,640,300     5,719,209  22,876,836         19,064,030  162,044,255 1,906,403
37 C8-4 3,350 1,013 25,821 85,359 86,500,350     2,595,011  10,380,042          8,650,035  73,525,297 865,004
38 C9-1 4,960 1,500 26,886 88,879 133,354,560     4,000,637  16,002,547         13,335,456  113,351,376 1,333,546
39 C9-2 4,960 1,500 27,152 89,759 134,673,920     4,040,218  16,160,870         13,467,392  114,472,832 1,346,739
40 C9-3 8,390 2,538 26,620 88,000 223,341,800     6,700,254  26,801,016         22,334,180  189,840,530 2,233,418
41 C9-4 8,390 2,538 26,620 88,000 223,341,800     6,700,254  26,801,016         22,334,180  189,840,530 2,233,418
42 C9-5 14,300 4,326 26,620 88,000 380,666,000    11,419,980  45,679,920         38,066,600  323,566,100 3,806,660
43 C9-6 9,620 2,910 26,620 88,000 256,084,400     7,682,532  30,730,128         25,608,440  217,671,740 2,560,844
44 C9-7 9,640 2,916 26,620 88,000 256,616,800     7,698,504  30,794,016         25,661,680  218,124,280 2,566,168
45 C9-8 5,890 1,782 26,886 88,879 158,358,540     4,750,756  19,003,025         15,835,854  134,604,759 1,583,585
46 C9-9 5,920 1,791 27,152 89,759 160,739,840     4,822,195  19,288,781         16,073,984  136,628,864 1,607,398

 

備考:

1. 以上の資料は参考のみ、実際の金額は公告に準じます。

2. 完成使用保証金は現金、金融機関が発行する銀行振り出す小切手及び小切手、支払い保証小切手、郵便為替、無記名公債、モーゲージ設定の金融機関による定期預金表、銀行開発或いは担保する担保解除不能のL/Cで納付するか、銀行が連帯保証の書類で納付する。

使用保証金の支払い手続きを現金決済した方は、既に納付した完成使用保証金がゼロ金利で第二期の土地購入金の支払いに当てる。